Våra produkter

Vi erbjuder allt inom VVS & värmepumpar i varberg och Falkenberg

Här hittar du vårt sortiment av värmepumpar, vattenrenare, värmepannor, och mer! Vi samarbetar med dessa leverantörer (och många fler) och kan med deras hjälp sy ihop en helhetslösning så att kunden blir nöjd. Detta är bara ett axplock av alla produkter och leverantörer som vi levererar från.

vattenfilter bwt vattenteknik BWT AQA SMART

Exempel på produkt

BWT AQA smart - Perfekt när utrymmet är begränsat

AQA Smart kombinerar komfort med effektivitet. AQA Smart är egentligen tre avhärdningsfilter i ett. Du kan ange tre olika kapaciteter (9, 13 och 18 m3 x 1°dH) på styrenheten. AQA Smart anpassar sig antingen till vattenförbrukningen eller aktuell hårdhet.

Effektiv teknik ger mer komfort och sparar pengar


AQA smart garanterar silkeslent vatten. Både hud och hår blir märkbart mjukare med kalkfritt vatten.
Det kalkfria vattnet skyddar rörsystem och kakel från fula kalkfläckar. Detta reducerar behovet av rengöring och förlänger livslängden på armaturer och rörsystem.
AQA smart hanteras via en enkel elektronisk styrenhet. Filtret kontrollerar automatiskt återstående kapacitet på filterbädden och bedömer ifall kapaciteten möter nästa dag förväntade förbrukning. Är kapaciteten för låg påbörjas en regenerering.
Saltförrådet rymmer 15 kg. Ett hushåll på fyra personer förbrukar i genomsnitt 200 kubikmeter vatten per år. Vid en vattenhårdhet på 20 °dH och en reduktion av vattnets hårdhet till 8 °dH, (kapacitetsnivå 1), krävs 94 kg salt per år.

Egenskaper

• Avhärdning genom jonbyte.
• Helautomatiskt styrning
• Tre justerbara kapacitetsnivåer.
• Intelligent, volymkontrollerad regenerering.
• Mikroprocessor.
• Saltförråd 15 kg salt
• DVGW certifikat.

Läs mer
BWT logotyp

BWT Vattenteknik

Vattenfilter till alla sorters rening.

BWT – For You and Planet Blue – uttrycker vårt uppdrag att skydda vår planet genom utveckling av miljövänlig och ekonomisk vattenrening. Genom utveckling av högpresterande membran för bränsleceller deltar vi i utformningen av en ren och hållbar energiförsörjning på 2000-talet.

Vi skall ta ett socialt ansvar för vår omvärld och våra tjänster skall överträffa kundernas förväntningar.

BWT- Best Water Technology group är ledande i Europa inom filterteknik och vattenrening. Vi har medvetet valt att tillverka våra produkter i Europa.

BWT Vattenteknik AB (tidigare HOH Vattenteknik AB och Vattenteknik AB) har varit verksamma på den svenska vattenreningsmarknaden i mer än 80 år.

BWT erbjuder produkter och tjänster för:

• Hushåll med egen brunn
• Slutna värmesystem i hushåll och fastigheter
• Restaurang, hotell och catering
• Sjukhus, tandkliniker och laboratorier
• Läkemedelsindustrin
• Livsmedelsindustrin
• Kraftverk och fjärrvärme
• Pann- och kylvatten
• Processvatten
• Kyltorn
• Simbassänger
• Vattenverk

Läs mer
vattenfilter aqua expert GÖINGEFILTER KOMBI

Exempel på produkt

Göingefilter Kombi

Järn, mangan- och kombinationsfilter
Manuellt eller automatisk

Göingefilter Kombi är ett kombinationsfilter som åtgärdar problem som järn, mangan, lågt pH, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.

Produktegenskaper

• Garanterat resultat
• Med naturlig rening
• Utan kemikalier
• Ger flerfiltrerat vatten
• Filtret är servicevänligt
• Svensktillverkat rostfritt filterkärl
• Monteras före hydroforen/hydropressen
• Miljövänligt
• Manuell eller automatisk backspolning
• Produkten är CE-märkt
• Standardkopplingar

Göingefilter är Aqua Experts klart mest sålda vattenfilter. Ett vattenfilter med naturlig rening som kopplas mellan pumpen och hydroforen. Tack vare en intensiv luftning och en ständig cirkulation får ditt Göingefilter en otroligt hög verkningsgrad.Filtret består mestadels av standardkopplingar vilket gör att service och underhåll kan skötas snabbt, billigt och enkelt.Alla våra Göingefilter har ett rostfritt filterkärl. Kärlets lock har samma diameter som filtertanken för att underlätta åtkomst och vid montering, dessutom finns ett påfyllningshål på toppen vilket underlättar vid påfyllning av filtermaterial. Alla våra rostfria filterkärl har en materialförsäkring på 20 år.


Motverkar Järn och Manganproblem

Järn och Mangan är mineraler som ofta förekommer i vatten och reagerar i kontakt med luft. Järn och mangan i vattnet ger upphov till missfärgningar på porslin som toalett handfat etc. Dessutom kan det ge upphov till täppta rörledningar.

Läs mer om GöingeFilter kombi
Aqua Expert logotyp

Aqua expert

En komplett leverantör av vattenfilter.

Om du har behov av vattenrening kan vi hjälpa till. Vi har genom Aqua Expert ett av de bredaste sortimenten med flest typer av vattenfilter, vi hjälper er med vattenrenare mot de vanligaste problemen. 


Aqua Expert erbjuder Aqua Home© vilket är produktserien vattenreningsfilter som är till för dig som är villaägare och ställer höga krav på, inte bara vattenkvalité, utan även materialval.


Även Aqua Easy© som är en produktserie av vattenrenare för dig med fritidshus eller mindre året runt boende. Du kanske har ett mer sporadiskt behov till vattenrenare än dagligen.

Läs mer
Nibe pelletsbrännare NIBE PELLUX 100

Exempel på produkt

Nibe Pellux 100

NIBE PELLUX 100 är en komplett pelletspanna för uppvärmning av villor och radhus med träpellets.


Pelletspannan består av ett tryckkärl samt en intelligent styrning. Eldstaden är placerad i kärlets nedre del med en väl tilltagen asklåda. Ett stående konvektionsystem med automatisk sotning underlättar rengöring. Detta ger också en hög och jämn verkningsgrad.


Pelletsbrännaren ansluts direkt på den vändbara eldstadsluckan med medlevererade fästelement. PELLUX 100 levereras med klimatstyrd shuntautomatik så att rätt temperatur till värmesystemet erhålls med största besparing. Framledningens temperatur bestäms med hjälp av aktuell utetemperatur och valda inställningar.


Varmvattenberedningen sker i en extern varmvattenberedare. Detta ger möjlighet att anpassa varmvattenberedningen efter husets varmvattenbehov. Pannan är försedd med en extern varmvattengivare. Laddpumpen till varmvattenberedaren startar automatiskt

Läs mer om Nibe Pellux 100
Nibe logotyp

Nibe

En värmepump som ger en effektivare energianvändning lönar sig alltid, både för miljön och ekonomin. När du ska välja den bästa lösningen för just ditt hus behöver du börja med att tänka igenom de faktorer som spelar in: utomhusklimat, energianvändning, nuvarande uppvärmning eller nybyggnation, husets storlek, ventilation, isolering och familjens beteende.

Läs mer
ecotec bioline 30-50

EcoTec Bioline 30-50

Varför en BioLine 30-50?


Helt enkelt därför att den är utrustad med teknik för undermatad förbränning! Allt bränsle tvingas passera underifrån och upp i förbränningszonen där även de minsta partiklarna följer med och förbränns helt innan askpartiklarna lämnar brännkoppen.
Brännaren blir på detta sätt inte lika känslig för spån i pellets. Konstruktionen gör även att en BioLine klarar andra askrika pellets, ex. barkpellets.


Vi kan även erbjuda helhetslösningar med anpassade pannor och utrustningar efter ditt behov. Styrning till brännaren ingår i leveransen.

Teknisk Data BioLine 30-50

• Inmatad pelletseffekt 30-50 kW
(Ange effekt vid beställning) 

• Förbränningsverkningsgrad => 90 %
beroende på val av panna.
• Vikt 50 kg
• Spänning 230 VAC
• Längd från pannan A= 360 mm
• Minsta avstånd framför panna
B= 1000 mm
• Bredd utanför pannan C= 430 mm
• Minsta pannöppning bredd
D= 250 mm
• Minsta pannöppning höjd E= 250 mm
• Fri höjd ovanför brännkopp i pannan F= 300 mm
• Minsta panndjup G= 500 mm
• Max eleffektbehov 300 W

Läs mer om Bioline 30-50
Ecotec logotyp

Ecotec

Sveriges mest köpta värmesystem för pellets har hög driftsäkerhet och kräver minimalt underhåll. 

Vår filosofi om värmesystem är enkel: Det ska vara bekvämt och enkelt att hantera. Det ska ha en hög driftsäkerhet och fungera med ett minimum av underhåll och tillsyn. Det ska vara kostnadseffektivt, både i installation och drift. Och det ska vara miljövänligt. 

Med Ecotecs produkter får du bekväm värme i en systemlösning som innefattar hela vår filosofi. Innovativa och pålitliga pelletspannor, pelletskaminer och pelletsbrännare som värmer bostäder över hela Sverige. Kontakta oss eller någon av våra återförsäljare så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer
Effecta värmelösningar Effecta Woody

Effecta Woody

Effecta Woody vedpannor har tillverkats i över 15 år men har givetvis utvecklats och förbättrats under årens lopp för att möta en högre standard och hårdare miljökrav. Det är en högkvalitativ panna byggd för effektiv och miljövänlig förbränning. Med sin robusta konstruktion är det en vedpanna som kommer värma ert hus i många år framöver.

RÄTT EFFEKT TILL RÄTT HUS
Effecta Woody finns i storlekarna 35/60kW, allt för att få rätt effekt till rätt hus. Eldstaden i pannorna är väl tilltagna för att du som användare ska få det så bekvämt som möjligt, en större eldstad innebär färre vedilägg och ett bekvämare värmesystem. Effecta Woody har en stor eldstad som rymmer 145/195 liter med ved. Den stora vedvolymen innebär i praktiken att du som kund behöver fylla pannan färre gånger per år för att värma ditt hushåll. Minsta rekommenderade ackumulatorvolym till pannan är 1500/3000 liter.

FLÄKTSTYRD FÖRBRÄNNING - EN EFFEKTIVARE FÖRBRÄNNING
Alla Effecta vedpannor är fläktstyrda med s.k omvänd förbränning. Genom att använda ett fläktsystem som suger rökgaserna genom de keramiska förbräningszonerna får man en stabil förbräning med hög verkningsgrad. Förbränningen sker i två steg, luft sugs först in i eldstaden där den torkar och förgasar veden. Gasen sugs därefter ner i en spalt i keramiken där förbränningsluft tillsätts och antänder gasen som slutförbränns i brännkammaren i en temperatur på ca 1100grader. Eldstaden i pannorna är konisk för att minimera upphakningar i eldstaden som annars kan uppkomma. Detta ger ett stabilare effektuttag och en säker uppvärmning av ackumulatortanken. En miljögodkänd keramisk vedpanna släpper ifrån sig en bråkdel av skadliga ämnen jämfört med äldre teknik i t.ex kombipannor.

Läs mer Effecta Woody
effecta logotyp

Effecta

Vi på Effecta är självklart stolta över vår historia och det företag som grundades redan 1982. Erfarenheten vi har samlat på oss är vår viktigaste resurs. Här sitter kunskapen om bioenergi i väggarna. Resultatet är värmepannor och energilösningar som ligger i teknikens framkant och som klarar myndigheternas högt ställda krav. Det vi lärde oss i går, tjänar du på i morgon.


Vår strävan att tänka och agera miljövänligt har en enkel förklaring: vi har nämligen huvudkontor och tillverkning mitt ute i skogen. Närmare bestämt i Rågdal, mitt emellan Göteborg och Kungsbacka. En naturskön placering som vi vill behålla lika vacker till nästa generation. Förutom att tillverka produkter som i sig minskar samhällets energiförbrukning och miljöpåverkan, jobbar vi med tuffa miljömärkningar som Svanen.


Närtillverkat ger känsla för kvalitet

Till största delen tillverkar vi våra produkter själva här i Rågdal. Kvaliteten och driftsäkerheten ligger oss nära om hjärtat och när vi får lägga vår hand på produkten kan vi vara precis så noggranna och krävande som du förtjänar. Dessutom får vi kortare transportvägar och sparar miljön i flera led.


Elda för framtiden - och din egen bekvämlighet 

Våra bioenergiprodukter är en smart investering för alla som vill bidra till en hållbarare värld och samtidigt spara en slant. Med vår moderna teknik är det enkelt att elda. Minimalt med underhåll och utsläpp. Tänk framåt och prova redan i dag!

Läs mer

AQUA INVENT

Trygg vattenrening!
Hos oss möts du av personlig service och stor kompetens inom vattenrening. Vi har producerat olika typer av vattenreningslösningar och vattenreningssystem till hushåll, lantbruk och industri sedan 1980-talet.


Vår vattenreningsrådgivning är givetvis alltid kostnadsfri. Vi är med dig genom hela processen: från provtagning till installation av vattenreningsutrustning. Vi skapar vattenrening som du kan lita på: korrekt anpassad efter just ditt vatten och ändamål!

Du hittar oss i Lomma, strax utanför Malmö i Skåne – men vi har givetvis ett återförsäljar- och installatörsnätverk som sträcker sig över hela landet.

Läs mer